Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura a la Sala Beckett

Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura a la Sala Beckett

El jurat, compost per Carme Ribas (presidenta), David Bravo, Olga Tarrassó, Meritxell Inaraja, i Pere Buil acorda acordar, per unanimitat, el premi ciutat de Barcelona d’arquitectura a la Sala Beckett. Aquesta reforma d’una antiga cooperativa, obra de l’estudi d’arquitectura Flores & Prats, és un cant a l’ofici exercit amb una cura gairebé artesanal, ben pròpia d’un obrador...