Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura a la Sala Beckett

El jurat, compost per Carme Ribas (presidenta), David Bravo, Olga Tarrassó, Meritxell Inaraja, i Pere Buil acorda acordar, per unanimitat, el premi ciutat de Barcelona d’arquitectura a la Sala Beckett.

Aquesta reforma d’una antiga cooperativa, obra de l’estudi d’arquitectura Flores & Prats, és un cant a l’ofici exercit amb una cura gairebé artesanal, ben pròpia d’un obrador. En destaquem especialment la implicació i complicitat del gestor de l’espai, personificat en Toni Casares, que ha determinat fortament l’esperit de l’obra. En la sensibilitat dels seus detalls, fruit d’un munt de decisions preses a peu d’obra, hi ha una calidesa domèstica, inusual als edificis de pública concurrència sotmesos als marcs normatius vigents. Aquesta no és una reforma taxidèrmica que fossilitzi les preexistències o les buidi de sentit; és un joc on el que era vell pot haver canviat de lloc i el que és nou sembla haver-hi estat sempre. La distribució espacial, abundant en circulacions alternatives, visuals creuades i usos versàtils, fuig del determinisme funcionalista i es presta a la interpretació subjectiva dels usuaris. El bar i les oficines, oberts al carrer, flanquegen l’entrada perquè el teatre mantingui una relació diürna amb la vorera. La façana, pràcticament intacta i d’escala humana, respecta la identitat del vell Poblenou, un barri poc acostumat a transformacions tan empàtiques com aquesta.

Aquesta reforma d’una antiga cooperativa, obra de l’estudi d’arquitectura Flores & Prats, és un cant a l’ofici exercit amb una cura gairebé artesanal, ben pròpia d’un obrador.

2-nueva-y-vieja-escalera

El jurat també ha decidit per unanimitat atorgar una menció especial a l’equipament de proximitat de les Cristalleries Planell, a Les Corts. L’edifici, obra de l’estudi Harquitectes, també dedica una atenció artesanal als detalls, és destacable per l’experimentació en les solucions constructives i de gestió del control climàtic que, a més d’eficients i sostenibles, són especialment sensibles amb el confort dels usuaris.